Dansk Svæveflyver Union
  www.dsvu.dk   dsvu@dsvu.net   97149155

Indmeldelse i Dansk Svæveflyver Union

Indmeld i DSvU:


Medlemskab af DSvU er en forudsætning for deltagelse i svæveflyveaktiviteter, herunder skoling i danske svæveflyveklubber. Medlemskab som ”ikke-flyvende” i DSvU til reduceret takst giver ligeledes mulighed for deltagelse i visse aktiviteter i svæveflyveklubberne, dog ikke skoling eller flyvning.

Når du vælger ”fortsæt” sendes du videre til indmeldelsesblanketten for DSvU-medlemsskaber.


- Stamdata udfyldes efter bedste evne, herunder stillingtagen til om medlemmet skal være DSvU-medlem eller Ikke-flyvende DSvU-medlem. Velkomstmail vil tilgå det nye medlem på den angivne e-mailadresse.

- Vælg den lokale klub du ønsker optagelse i (efter indmeldelse vil det være muligt at vælge flere klubber)

- Klubben modtager og godkender anmodningen om optagelse, og tilknytter medlemmet til en af sine medlemstyper efter aftale med medlemmet.

- Efter indmeldelse modtager medlemmet en e-mail med log in til medlemssystemet, hvor det er muligt at gennemgå og evt. tilrette sine egne stamdata (samt ændre adgangskode under min konto)


Ved ønske om medlemskab af flere klubber er det muligt at ansøgte klubberne efter du er logget ind i medlemssystemet (vælg Union efter log ind)


Klik her for at fortryde/komme tilbage til dsvu.dkIndmeld